Together Everyone Achieves More

Teamudvikling handler om at skabe bedre resultater sammen, at få nye færdigheder, opstille klare mål for indsatsen og have en urokkelig tro på, at vi kan opnå mere sammen end hver for sig. Derfor er Achievers' teamudvikling ikke bare en rystesammen-aktivitet, men et klart defineret forløb, der hænger tæt sammen med organisationens målsætninger,  strategier og værdier.

Der skal være læring gennem hele forløbet og teamet skal komme hjem med nye færdigheder, forståelser og motivation. Ellers er det bare noget vi leger - og selvom  uddannelsesforløbet er både sjovt og spændende, så er det først og fremmest lærerigt, resultatskabende og det første skridt mod et højere ydende team og vedvarende gode resultater.

Alle teamudviklingsforløb bliver derfor udviklet til den enkelte organisation, så teamet opleveren relevans til hverdagen med grundig feedback, lejlighed til reflektion og  implementering i forhold til den efterfølgende hverdag. Achievers' teamudviklingsforløb bruges typisk af ledergrupper, elitesportshold og organisationer, hvor teamwork er afgørende for resultatskabelsen.

Formålene kan være vinderkultur, adfærdstræning, værdiimplementering, kulturforstærkning, fastlæggelse af fælles holdning, ledertræning mm. Vores instruktører er tidligere eller nuværende elitesportsfolk, ledere fra Forsvaret eller erhvervsledere med solid erfaring i at præstere som et team.

For at kunne måle effekten af et uddannelsesforløb benytter Achievers en HPT-analyse (High Performance Team) som værktøj. HTP-analysen kan benyttes som en dybdegående analyse, der viser status og løbende udvikling af teamet, ligesom den kan benyttes som temperaturmåler.

 succesfuld teamudvikling

Med udgangspunkt i teori og solid praktisk erfaring med højt ydende teams har vi opstillet en række principper, som vores teamudviklingsforløb bygger på.

Mål og mening
Der skal være et helt klart mål for teamudviklingen og det skal give mening i forhold til organisationens målsætninger, strategi og værdier.

Grundig forberedelse
En grundig forberedelse og indsigt i både organisationen og det pågældende team gør det muligt at arbejde målrettet med teamets specifikke udviklingsbehov. En grundig forberedelse giver også vores eksperter det overskud, der skal til for at lægge mærke til de små, ubevidste adfærdstræk, som ofte har stor betydning.

Væk fra den daglige drift

Et teamudviklingsforløb kan sammenlignes med en slags træningslejr, hvor teamet er løsrevet fra den daglige drift, hvilket gør det muligt for teamet, risikofrit, at arbejde med og udvikle team-samarbejdet.

Anerkendende feedback
Vores feedback fokuserer på, at give teamet mulighed for at lære af de eksempler, hvor teamet har været uovervindeligt frem for hvor det har fejlet - det giver markant større udvikling og læring. Men bare rolig, vi siger også, hvad vi mener!

Ingen refleksion, ingen udvikling
Før vi kan forandre og udvikle os, må vi først og fremmest forstå og erkende. Derfor skal teamet have tid til at reflektere over læringen i forløbet - herunder sætte læringen i sammenhæng med dagligdagen hjemme i organisationen.

Realistisk læring
Vores altoverskyggende fokus er, at læringen skal kunne relateres til hverdagen hjemme i organisationen. Derfor er vores teamudviklingsforløb ikke hårdere end en hård dag på arbejde - vi flytter grænser, vi overskrider dem ikke.

Handlingsplaner og opfølgning
Vores teamudviklingsforløb afsluttes med definering af handlingsplaner både på team og individniveau, som jævnligt følges op enten af lederen for teamet eller af Achievers. Det sikrer, at læringen forankres og at aftalerne bliver ført ud i livet.

Content -team